Kwaliteit en Veiligheid - Over ons - Zorgboerderij de Horst

Kwaliteit en Veiligheid

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen ontstaan.
Het landelijke steunpunt landbouw en zorg heeft een kwaliteitssysteem voor zorgboeren opgesteld. Een methode die de kwaliteit van de zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt.  Zorgboerderij de Horst in Mill is getoetst aan dit kwaliteitssysteem en voldoet aan de voorwaarden van het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. De Horst werkt volgens een geëvalueerd kwaliteitssysteem en heeft inmiddels het kwaliteitskeurmerk ontvangen. 

Het jaarverslag is te lezen op http://www.zorgboeren.nl/de-horst/boerderij

De vaste medewerkers worden regelmatig bijgeschoold waardoor ze gekwalificeerde zorg kunnen bieden.

Samenwerking

Wij hebben een samenwerkingsverband met de zorginstelling Brabantzorg. Dit betekent dat we zorg van hoge kwaliteit aanbieden en gesteund worden door deze zorginstelling. 
Verder werken we samen met verschillende gemeenten, thuiszorgteams en ouderenverpleegkundigen uit de regio.